سمیه نورافشان / مدرس صداسازی آواز ایرانی

 

 

فارغ التحصیل در مقطع لیسانس، رشته گرافیک
فراگیری آواز نزد اساتید: علی اصغر شاهزیدی، افسانه رثایی، حمیدرضا نوربخش، علی‌اصغر شاهزیدی و محمد معتمدی
برگزاری سه دوره کلاس های "آواها و آیین ها" در منطقه شش تهران با حضور بیش از پنجاه بانوی هنرجو جهت آمادگی اجرا در مراسمات مذهبی آیینی.
برگزاری بیش از بیست ترم و دوره صدا سازی آواز سنتی از سال 1389 به عنوان مربی. 
حضور در چندین پروژه موسیقی سینمایی و تلویزیونی بعنوان همخوان.
مدیر آموزش و برنامه ریزی آموزشگاه موسیقی آبی رود از سال 1395 تا کنون.

 

مشاوره