ثبت نام در آموزشگاه

ساز

ساز

تار، سه تار، سنتور، کمانچه، نی، عود، سازهای کوبه ای، ویلن کلاسیک، پیانو، گیتار، ویلنسل، فلوت

مشاهده کلاس ها
آواز

آواز

تار، سه تار، سنتور، کمانچه، نی، عود، سازهای کوبه ای، ویلن کلاسیک، پیانو، گیتار، ویلنسل، فلوت

مشاهده کلاس ها
موسیقی کودک

موسیقی کودک

تار، سه تار، سنتور، کمانچه، نی، عود، سازهای کوبه ای، ویلن کلاسیک، پیانو، گیتار، ویلنسل، فلوت

مشاهده کلاس ها
تئوری، سلفژ و آهنگسازی

تئوری، سلفژ و آهنگسازی

تار، سه تار، سنتور، کمانچه، نی، عود، سازهای کوبه ای، ویلن کلاسیک، پیانو، گیتار، ویلنسل، فلوت

مشاهده کلاس ها
مشاوره