درباره متد آلاله:
پیش از این باور عمومی بر این بود که «تحریر» یک موهبت خدادادی و غیر قابل اكتساب است و فقط حنجره هایی می‌توانند در مسیر آموزش آواز ایرانی قدم بردارند که به صورت ذاتی قادر به اجرای تحریر باشند؛ در غیر این‌صورت باید به جای یادگیری آواز ایرانی به سمت آموختن آواز پاپ و یا سایر سبک‌های آوازی بروند.

متد ایجاد و پرورش تحریر «آلالۀ آبی رود» حاصل سال‌ها تجربه محمد معتمدی در زمینه هنرجویایی است که در صدایشان تحریر وجود نداشته و با این روش دارای تحریر شده اند.

این ویدئو را مشاهده بفرمایید:*این دوره شامل دو جلسه کارگاه ایجاد تحریر و سه ترم آموزشی است.

در «کارگاه ایجاد تحریر» هنرجو با برخی مفاهیم اولیه تکنیک آواز آشنا می شود و همچنین می‌آموزد که ماهیت تحریر چیست و چگونه ساخته می شود.

در ترم نخست (آلاله یک) با بررسی الگوهای مختلف تحریر در آواز اساتید گذشته و آنالیز ساختار تحریرهای ایشان از اجزای اصلی سازندۀ این تحریرها تمرین هایی را برای هنرجو طراحی و نگارش شده است که از ابتدایی ترین عنصر سازنده تحریر تا الگوهای اولیه و پرکاربرد در ساختمان تحریر را شامل می‌شود در ادامه این تحریرها با واژه‌هایی ساده معادل سازی شده اند تا هنرجو درک راحت تری از جملات تحریر داشته باشد و راحت تر آن را به خاطر بسپارد.

همچنین در ترم دوم (آلاله دو) هنرجو ضمن آشنایی با فضای کلی برخی از مقام‌های موسیقی ایرانی، می آموزد چگونه الگوهای تمرین شده در ترم اول را در حین آواز خوانی استفاده کند و به کار ببندد.

این متد اولین روش مدون و نگاشته شده ایجاد و پرورش تحریر است که به بیانی بسیار ساده، هدفمند و قابل فهم، هنرجوی مبتدی را از ابتدا تا رسیدن به توانایی اجرای جملات تحریری مشایعت می‌نماید.

تاكنون تعداد زیادی از هنرجویان، این متد را تحت نظر مربیان آموزش دیده «آموزشگاه موسیقی آبی رود» با موفقیت پشت سر گذاشته اند.
 

مشاوره