آموزشگاه موسیقی آبی رود

مهدی کاردگر ـ مدرس صداسازی آواز ایرانی و ردیف

مهدی کاردگر

محمد مهدی کاردگر

خواننده ، نوازنده و استاد دانشگاه 

متولد ۱۳۵۴ آمل

 

سوابق آموزشی :

 کارشناسی ارشد نوازندگی ایرانی با ساز سنتور از دانشگاه هنر تهران

آموزش آواز نزد  اساتیدی چون آقای آقاجانیان ، نوربخش، آقای  شفیعی، آقای علی اصغر شاهزیدی و نیز آقای محمدرضا لطفی 

نوازنده سنتور و شاگرد استادانی چون آقای کامکار ، کیانی و شریفی 

 نوازنده دف و شاگرد استادانی چون آقای پرقوه، آقای کابلی، آقای بهمن رجبی و نوید افقه 

 

سوابق کاری :

 

کنسرتهای متعدد داخلی و خارجی در فرانسه ، یونان ، دبی ، مجارستان 

 مدرس دانشگاه