آموزشگاه موسیقی آبی رود

علی اکبر رضوانی ـ مدرس آواز ایرانی و ردیف

علی اکبر رضوانی

علی اکبر رضوانی 

 

ﻣﺘﻮﻟﺪ 1362 ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ

ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ

بهرمندی از اساتید گرانقدر آقایان ﺍﺣﻤﺪ ﺩﻭﺍﻣﯽ ،ﺭﺿﻮﯼ ﺯﺍﺩﻩ ،ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ،ﺣﻠﯽ ‏،  فراهانی ، مخدوم ،  عباسی ، شفیعی ،حمید رضا ﻧﻮﺭﺑﺨﺶ ‏، کرامتی  و محمد رضا لطفی

 

 

سوابق حرفه ای:

ﺍﺟﺮﺍﯼ ﮐﻨﺴﺮﺕ ﻫﺎﯼ متعدد در داخل و خارج از ایران

ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﺭﺍﺩﯾﻮ ﺗﻠﻮﺯﯾﻮﻥ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺟﺮﺍ ﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﻩ، ﺳﺎﺧﺖ ﺗﯿﺘﺮﺍﮊ

همکاری با خبرگزاری های معتبر در زمینه های خبر موسیقی و مقالات موسیقایی

ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ

ﺑﺮ ﮔﺰﺍﺭﯼ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﺗﺨﺼﺼﯽ آواز و ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺷﻌﺮ ﻭ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ