رسول زارع / مدرس آواز ایرانی

 


از سال ۱۳۸۸ مقدمات آواز سنتی را زیر نظر جناب یزدان نیکبخت گذراند و دوره صداسازی ردیف های موسیقی ایرانی را زیر نظر استاد حمیدرضا نوربخش فرا گرفت و دوره ی عالی  آواز را زیر نظر استاد مهیار شادروان فراگرفته  و دو دوره در سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴ برگزیده جشنواره موسیقی جوان شد.
دوره های تلفیق شعر و موسیقی را نزد اساتید آواز شهر اصفهان گذراند و به مدت یک سال متدهای صداسازی غربی را زیر نظر داود محمدی تعلیم دید و ردیف ها و شیوه ی آوازی مکتب اصفهان را نزد استاد اعظمی کیا گذراند.
وی تاکنون به اجراهای صحنه ای با گروه های مختلف ازجمله ارکستر ققنوس شهرکرد و ... پرداخته است و همچنین در زمینه ی اجرای موسیقی-تئاتر با گروه کوبه ای داژیار در قالب پروژه ی از خاک تا افلاک و همچنین گروه تئاتر قطره تحقیقات و اجراهایی در استانهای مختلف داشته است.
وی از سال ۱۳۹۵ به تدریس تعالیم خود در آواز ایرانی مشغول است.

 

مشاوره