آموزشگاه موسیقی آبی رود
نحوه ثبت‌نام و شرکت در کلاس‌های آموزشگاه موسیقی آبیرود

نحوه ثبت‌نام و شرکت در کلاس‌های آموزشگاه موسیقی آبیرود

مقررات ثبت‌نام و شرکت در دوره‌های تخصصی آموزش آواز و ساز آموزشگاه موسیقی آبیرود

نحوه ثبت‌نام و شرکت در کلاس‌های آموزشگاه موسیقی آبیرود

سؤالی که برای بسیاری از کسانی که با آموزشگاه تماس برقرار می‌کنند، نحوه ثبت نام در کلاس‌های آموزشگاه موسیقی آبیرود است. کلاس‌های آموزشگاه آبیرود در دوره‌های ده جلسه‌ای برگزار می‌شوند و معمولآً برای دوره‌های جدید از طریق شبکه‌های اجتماعی و سایت آموزشگاه اطلاع‌رسانی انجام می‌شود. در راستای آموزش تخصصی آواز، آقای محمد معتمدی مدیریت آموزشگاه نیز به صورت دوره‌ای کارگاه‌هایی جهت تعیین سطح هنرجویان مستعد برگزار می‌کند و همچنین کلاس‌های دوره‌ای جهت ارزیابی هنرجویان فعلی آموزشگاه توسط ایشان برگزار می‌شود.

قبل از ثبت‌نام امکان مشاوره و حضور در کلاس‌ها برای یک جلسه به مدت نیم ساعت با هماهنگی قبلی امکان پذیر است. در آموزشگاه موسیقی آبیرود، هنرجویان جدید ابتدا تعیین سطح می‌گردند تا آموزش‌های ایشان مطابق مهارت و استعدادشان تنظیم شود و همچنین در کلاسی قرار بگیرند که هنرجویانش کم و بیش در همان سطح هنرجوی جدید باشد.

در پایین خلاصه‌ای از مقررات آموزشگاه آبیرود برای ثبت نام و شرکت در کلاس‌ها را مشاهده می‌کنید. در صورتی که سوالی داشتید یا تمایل به ثبت‌نام دارید برای هماهنگی با ما تماس بگیرید.

  • ثبت نام در دوره کلاس‌ها به صورت ۱۰ جلسه و در ابتدای هر ترم انجام می‌شود.
  • اعلام انصراف از دوره، دو جلسه قبل از تاریخ شروع دوره امکان پذیر است.
  • حضور به مواقع در کلاس الزامی است. جبران تاخیر هنجو از وظایف استاد و آموزشگاه نخواهد بود.
  • غیبت موجه در هر دوره تنها یک جلسه بنا به تایید استاد امکان‌پذیر است.
  • آموزشگاه در تعطیلات رسمی کشور تعطیل است.