آموزشگاه موسیقی آبی رود
تغییر نشانی و شماره تماس‌های آموزشگاه آبیرود

تغییر نشانی و شماره تماس‌های آموزشگاه آبیرود

انتقال آموزشگاه آبیرود به آدرس جدید

آموزشگاه آبیرود از پارک وی به خیابان ولیعصر، بالاتر از پارک ساعی، خیابان امینی، پلاک ۱ واحد ۱ تغییر مکان داده است. شماره تلفن‌های آموزشگاه نیز به شماره‌های زیر تغییر کرده‌اند

۰۲۱ – ۸۸۱۰۰۵۵۱ – ۸۸۱۰۰۵۵۲

در زیر دسترسی‌های مکان جدید آموزشگاه را مشاهده می‌کنید.