آموزشگاه موسیقی آبی رود

دوره عالی آواز ایرانی و طراحی آواز

دوره عالی آواز ایرانی و طراحی آواز

بسیار تلاش و تمرین لازم است تا به خواننده‌ای لقب استاد آواز ایرانی را بدهند. این مسیر دشوار و طولانی، حنجره‌ای طلایی نمی‌طلبد، بلکه نیاز به اراده‌ای آهنین دارد و همراهی دلسوزانه اساتید دیگر تا ذره ذره صدا، این عالی‌ترین و ظریف‌ترین ساز را با هم بسازند. در آموزشگاه موسیقی آبی رود، هنرجویان پس از گذراندن دوره‌های آواز ایرانی و ردیف و صداسازی آواز ایرانی، به سطحی می‌رسند که دیگر باید سبک و سیاق خود را در این دنیای بیکران زیبایی انتخاب کنند و به عنوان خواننده‌ای حرفه‌ای مطرح کردند.

دوره عالی آواز ایرانی و طراحی آواز، همراهی آموزشگاه آبی رود با هنرجویان در کشف این گام نهایی است. عروض، تلفیق شعر و موسیقی، مبنای طرح آوازی، زیباشناسی انتخاب شعر، مرکب خوانی و بازخوانی آثار گذشتگان گوشه‌ای از مباحثی است که در این دوره به آن پرداخته می‌شود و در نهایت پس از اینکه هنرجو سبک و سیاق خود را یافت، به استودیوی آبی رود برای تولید و ضبط اولین قطعات موسیقی خودش معرفی می‌گردد. مکمل این دوره، آمادگی اجرای صحنه‌ای است که به هنرجو مهارت‌های لازم برای اجرای زنده به همراه انتقال تجربیات اساتید ارائه می‌شود. این دوره توسط محمد معتمدی، مدیریت آموزشگاه برگزار می گردد و نحوه برگزاری آن به صورت کارگاهی است.

آیا در خود اراده لازم برای رسیدن به این اوج را می‌بینید؟ با ما تماس بگیرید تا اطلاعات لازم را دریافت کنید.

 

اساتید این دوره:

محمد معتمدی

 


ویدئوهای هنرجویان آموزشگاه آبی‌رود

ویدئوهای هنرجویان آموزشگاه آبی‌رود