آموزشگاه موسیقی آبی رود

مهدی نوروزبهاری ـ مدرس صداسازی و آواز پاپ و کلاسیک

مهدی نوروزبهاری

سوابق تحصیلی در ایران و اوکراین:

فارغ التحصیل هنرستان موسیقی پسران سوره تهران

فارغ التحصیل هنرستان عالی موسیقی،دانشگاه هنر واحد ۱۱

فارغ التحصیل کنسرواتوار چایکوفسکی کشور اوکراین در کلاس پروفسور Anatoly Mokrenko سال 2013

فارغ التحصیل آکادمی موسیقی گلیر Glier کلاس پروفسور Nikoly Gorbatov سال 2008

سوابق کاری:

برنده جایزه کنکور آواز RUCHNIKI سال 2010

برنده جایزه کنکور آواز PLAI NATAL سال 2010

افتخارات :

برنده جایزه کنکور بین المللی وکال RUCHNIKI سال ۲۰۱۰

برنده جایزه کنکور بین المللی وکال PLAI NATAL سال ۲۰۱۰

سوابق تدریس :

مدرس آواز کلاسیک دانشگاه جامع علمی کاربردی

مدرس آواز کلاسیک در کنسرواتوار موسیقی تهران