آموزشگاه موسیقی آبی رود

حسام عباس پور ـ مدرس صداسازی آواز ایرانی و تصنیف

حسام عباس پور

حسام عباسپور

متولد 1360

لیسانس ادبیات فارسی

 

سوابق آموزشی:

آموزش آواز نزد حمید رضا نوربخش و علی جهاندار

 

پیشینه حرفه ای:

خواننده گروه موسیقی صائب

خواننده گروه موسیقی خنیا

خواننده گروه موسیقی ماهان

خواننده گروه موسیقی برهانی

خواننده گروه فرهنگ و ...

 

تدریس صداسازی در آموزشگاههای موسیقی و برگزاری کارگاههای تکنیک صداسازی آواز ایرانی

برگزاری ورک شاپ های "تکنیک های صداسازی در آواز ایرانی در  تهران و قزوین

کنسرت در کشور ترکیه همراه با آیتاچ دوغان

کنسرت بزرگداشت استاد همایون خرم در تالار وحدت